Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
pod-slowami
0394 ce3d 420
Reposted fromrol rol viaBloodMoon BloodMoon
pod-slowami
6500 852b 420
Reposted fromohshit ohshit viabloodstain bloodstain
pod-slowami
Reposted fromweightless weightless viatworcze tworcze
pod-slowami
Reposted fromfelicka felicka viatworcze tworcze
9292 2786
pod-slowami
2773 1574 420
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
pod-slowami
7295 ec15 420
Reposted fromzajebela zajebela viatazniebieskimi tazniebieskimi
pod-slowami

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viajakubzulczyk jakubzulczyk
pod-slowami
0750 3685 420
Reposted frommakle makle viapapieroski papieroski
pod-slowami
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko (via polskie-zdania)
pod-slowami
Gdy serca pękają, tylko muzyka.
— Wieslaw Myśliwski
Reposted fromMissTake MissTake viaMerrry98 Merrry98
pod-slowami
2830 a912 420
Reposted fromYuei Yuei viaMerrry98 Merrry98
pod-slowami

Czas na mnie 
czas nagli

co ze sobą zabrać 
na tamten brzeg

nic

więc to już 
wszystko 
mamo

tak synku 
to już wszystko

a więc to tylko tyle

tylko tyle

więc to jest całe życie

tak całe życie

— Tadeusz Różewicz, 1989
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja
pod-slowami
8232 2e1f 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiebywam niebywam
pod-slowami
7302 c29d 420
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiebywam niebywam
pod-slowami
2914 2158 420
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiebywam niebywam
8154 3697 420

Ferdinando Scianna: Rome, Villa Borghese 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack vianiebywam niebywam
pod-slowami
Podobają się panu moje kwiaty?
— Mistrz i Małgorzata
pod-slowami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl